Mesane Tümörü

Mesane Tümörü

Mesane, böbreklerden süzülen idrarı depolayan ve kasılarak idrarın vücut dışına atılmasını sağlayan organımızdır. Mesanenin iç yüzeyi kendisine özgü bir hücre tabakasıyla örtülüdür. Mesane kanserlerinin yaklaşık olarak %90’ında, bu özel hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalarak sağlam dokuları işgal eder.

Genellikle 65 yaş üzerindeki kişilerde; idrarda ağrısız kanama ile kendini belli eden mesane kanserinin bilinen en önemli risk faktörü sigaradır. Erkekler, mesane kanseri gelişme olasılığı kadınlara oranla yaklaşık dört kat daha fazladır.

Mesane Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?

Mesane kanserinin oluşumundaki bilinen en büyük risk faktörüdür. Sigara içenlerin içmeyenlere kıyasla 2-6 kat daha fazla mesane kanseri riski altında olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur.

Kimi meslek gruplarında kullanılan veya maruz kalınan organik kimyasal ve boyalar gibi maddelerin mesane kanseri riskini arttırabileceği gösterilmiştir.

Uzun süreli ve tekrarlayan mesane iltihabı olan kişiler ile omurilik rahatsızlıkları gibi nedenlerle sürekli idrar sondası takmak zorunda bulunan hastalarda mesane kanseri görülme sıklığı artmaktadır.

Diğer kanserlerin tedavilerinde kullanılan ve hücre yapısı üzerinde değişiklik yaparak etkilerini gösteren bazı kemoterapi ilaçları mesane kanseri için risk oluşturabilmektedir.

Belirtiler

Mesane kanseri en sık, idrarda ağrısız kanama ile kendini gösterir. Ancak bu kanama gözle görülmeyecek kadar küçük yani mikroskopik düzeyde olabilir. Kanamanın şiddeti tümörün büyüklüğü ile orantılı değildir. Kanama aralıklı olabilir. Kanamanın kesilmesi kesinlikle hastayı kandırmamalıdır. Çünkü hastalık ilerlemeye devam eder.

Daha nadir olarak idrar yaparken yanma gibi tanı konulamayan yakınmalar da mesane kanserine bağlı olabilir.  Ancak, kanama ve idrar yaparken yanma gibi şikayetler her zaman mesane kanseri belirtisi olmayabilir; enfeksiyon veya taş gibi nedenlerle de ortaya çıkabilir.

Mesane kanserinin diğer semptomları ise şunlardır

İdrar yaparken yanma, ağrı, bazen Yavaş, zayıf veya kesintili kanama da dahil olmak üzere idrara çıkma zorluğu, Sık idrara çıkma, Kilo kaybı veya zayıflık, Mesane kontrolü kaybı

Tanı Yöntemleri

Mesane kanseri şüphesinde, hekiminizin alacağı tıbbi öykü ve yapacağı fizik muayenenin ardından, en sık kullanılan tanı yöntemi sistoskopidir. İdrar yolundan ince ışıklı bir aletle girilerek mesanenin içinin görüldüğü sistoskopide, gerekiyorsa şüpheli dokulardan parça alınır.

 

Bunun yanı sıra, görüntüleme testleri de(Ultrason, Tomografi, MR) olası kanser belirtilerini ve çevre dokuları değerlendirmek için böbrekleri, üreteri ve karnın geri kalanının incelenmesinde kullanılan yöntemlerdir.

Tedavi Yöntemleri

Hastaya öncelikle TUR mesane Tm ameliyatı yapılır. Mesanenin kas dokusuna kadar ilerlememiş ve düşük dereceli hastalıkta TUR operasyonuyla kanserli doku çıkartılabilir .Daha sonra patoloji raporuna göre bir sonraki tedavi basamağı belirlenir. Eğer yüzeysel tümör ise intrakaviter ilaç tedavileri başlanır ve düzenli olarak kontroller yapılır.

Düzenli kontrol ve takiplerin sayesinde, kanserin tekrarlaması durumunda hızla müdahale şansı elde edilir.

Kas dokusuna ilerlemiş fakat lenf bezi ve organlara yayılmamış olan kanserlerde tedavi, radikal sistektomi yapılır. Bu tedavide mesane, prostat ve etraftaki lenf bezleri alınır. Hastanın idrarını depolayacağı yeni bir mesane veya doğrudan cilde yerleştirilen bir torbaya iletmek için bağırsaklar kullanılarak bir kese yapılır.

Metastatik (başka organlara veya lenf bezlerine yayılmış) hastalıkta ise tedavi olarak sistemik (tüm vücuda yönelik) kemoterapi tercih edilebilir.

Tavsiye Edilen Yazılar