Erkek İnfertilitesinde Cerrahi Tedavi Alternatifleri

Erkek İnfertilitesinde Cerrahi Tedavi Alternatifleri

Varikosel Tedavisi

Varikosel yaşla birlikte ilerleyici testis hasarı ile seyreden, erkek infertilitesinin en sık nedeni olan ve cerrahi ile düzeltilebilen bir hastalıktır. Varikosel, testis gelişiminde gerileme ve atrofi, testis ağrısı ve sperm değerlerini bozarak infertilite nedeni olabilir. Varikoselin fertilite üzerine etkileri semen anomalileri (sperm sayısı, motilite ve morfolojide bozulma), testis hacminde azalma ve Leydig hücre fonksiyonunda azalmayla ilişkilidir.

Mikrocerrahi varikoselektomi yüksek seminal parametrelerde iyileşme ve yüksek spontan gebelik oranlarına sahiptir.

Varikoselli infertil erkeklerde başarı olgudan olguya değişmekle birlikte aşağıdaki bulgulara sahip olgular varikosel tedavisinden daha çok yararlanmaktadır

İleri derecede klinik varikosel varlığı – Normal/normale yakın testis volümleri – Normal FSH/testosteron, düşük inhibin B düzeyleri – Toplam motil sperm sayısı > 5 milyon – Normal genetik testler – Kısa infertilite süresi – Moleküler bozukluk saptanmaması.

Tavsiye Edilen Yazılar