İnterstisyel Sistit

İnterstisyel Sistit

Üriner sistemde görülen bu rahatsızlıkta, mesanede enfeksiyon belirtisi olmadan sistit şikayetlerin olmasıdır. Hastalarda sık idrara çıkma, idrar yaparken ağrı ve acı, mesanede basınç hissi ve idrar yaparken ağrı hissi görülür.

Tanı Yöntemi

Kadınlardaki Ürolojik Sorunlar İçin Yapılan Ayrıntılı İncelemeler Şunlardır

İdrar Akım (Üroflowmetri) Testi

Bu prosedür mesanedeki idrar miktarını ve idrarın akma hızını ölçer. Kişiden idrarın hızını ölçen özel bir cihaza ya da tuvalete idrar yapması istenir.

Sistometri

Sistometrogram olarak da adlandırılan bu işlem, mesanedeki basıncı ölçmek için uygulanır. Test sırasında hastanın mesanesi bir sonda aracılığıyla steril ve ılık bir su ile yavaşça doldurulur. Dolum sırasında stres tipi idrar kaçırmayı kontrol etmek için mesane kaçağı test edilir. Bu prosedür mesanenizin boşalması için ne kadar efor gerektiğini gösteren basınç-akım çalışması ile birlikte yapılabilir.

Sisto-Üretroskopi

Sistoskopi olarak da bilinen bu test, mesanenin ve idrar yolunun incelenmesinde kullanılır. Sistoskop cihazında yer alan elastik ince boru idrar kanalının içine sokularak mesane ve idrar yolu görsel olarak incelenir, gerekirse parça alınabilir.  Kısa incelemelerde lokal anestezi, parça alma gibi işlemlerde genel anestezi altında yapılabilir.

 

İşeme sonrası rezidüel (kalan) idrar miktarının ölçümü: İdrar yapma sonrası mesanede ne kadar idrar kaldığını belirler. Eğer mesanenizi tamamen boşaltamadığınız hissini yaşıyorsanız, özellikle yaşlıysanız, daha önce mesane ameliyatı geçirdiyseniz ya da diyabet hastası iseniz, doktorunuz bu testi isteyebilir. Ölçüm için işeme sonrası ince bir tüp (sonda) idrar yolunuzdan geçirilerek mesanenize yerleştirilir. Sonda, kalan idrarı boşaltır ve miktarı ölçülür. Ya da doktorunuz ultrason ses dalgaları ile mesanenizi görüntüleyebilir.

Basınç-Akım Çalışması

Bu test mesanenin ve üretranın idrarı uygun şekilde boşaltabilmesiyle ilgili sorunları ortaya koymak için yapılır.

İdrar Günlüğü

Ne kadar su içildiği ve kaç kere idrara çıkıldığı her seferinde kaydedilir. Ayrıca gülme, ıkınma gibi idrar kaçırmanıza neden olan durumları da kaydedilir. Bu bilgiler doktorunuz için tanı ve tedavi sürecinde faydalı olacaktır.

Tavsiye Edilen Yazılar