Üretral Sendrom

Üretral Sendrom

Nedeni tam saptanamayan ya da bilinmeyen idrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırma, ağrılı idrar yapma, pelvik ağrı ya da diğer idrar sorunlarına verilen isimdir. Üretral sendromu olan kişiler iltihaplı veya tahriş olmuş bir idrar yoluna sahiptir.

Hormonal dengesizlikler, bazı gıdalar, radyasyon tedavisi, kemoterapi, spermisid jeller ya da kondom, banyo tuzları gibi ürünlere karşı alerjik reaksiyon, koku veya parfüm, üretra yaralanması, ıslak mendil ile temizlenmesi bu sorunlara neden olabilir.

Mesane-İdrar Torbası Sarkması (Sistosel)

Mesane-İdrar Torbası Sarkması (Sistosel)

Mesane ile vajinal duvar arasındaki destekleyici dokunun zayıflaması ve mesanenin vajinaya doğru sarkması ile oluşur.  Zor doğumlar, hormonal nedenler, fazla kilolu olmak ya da obezite, sürekli ağır kaldırmak, bağırsak hareketi ile gerilme, kronik öksürük ya da bronşit nedeniyle oluşabilir.

Kadınlarda Görülen Ürolojik Sorunların Tedavisinde Kullanılan Yöntemler

Kadınlarda Görülen Ürolojik Sorunların Tedavisinde Kullanılan Yöntemler

 • Hormon terapisi
 • Enfeksiyon veya ağrılar için ilaç tedavisi
 • Pesser haklası (pelvik organları desteklemek için çıkarılabilir aparat)
 • Pelvik kasları uyarmak veya güçlendirmek için fizik tedavi
 • Ameliyat Gerektirebilen Durumlar
 • Fistül onarımı
 • Sarkan mesanenin yerine sabitlenmesi
 • Mesanenin boynunu desteklemek için bir askılama
 • Mesane pili yerleştirme
 • Mesane kasına tabakasına kolajen ya da botoks enjekte edilmesi
 • Cerrahi yolla idrar yolunu genişletme
 • Botox tedavileri

İşeme Disfonksiyonu

İşeme Disfonksiyonu

Çoğunlukla pelvik tabanın sinirleri ve kaslarının olması gereken şekilde kasılmadığı durumda ortaya çıkar. İşeme disfonksiyonu, mesanenin boşaltılmasında zorluk, idrarda duraksama, yavaş veya zayıf idrar akışı, ani idrara çıkma isteği, idrar sıklığı veya idrar toplanması gibi çok çeşitli semptomlar olarak ortaya çıkabilir.

İnterstisyel Sistit

İnterstisyel Sistit

Üriner sistemde görülen bu rahatsızlıkta, mesanede enfeksiyon belirtisi olmadan sistit şikayetlerin olmasıdır. Hastalarda sık idrara çıkma, idrar yaparken ağrı ve acı, mesanede basınç hissi ve idrar yaparken ağrı hissi görülür.

Tanı Yöntemi

Kadınlardaki Ürolojik Sorunlar İçin Yapılan Ayrıntılı İncelemeler Şunlardır

İdrar Akım (Üroflowmetri) Testi

Bu prosedür mesanedeki idrar miktarını ve idrarın akma hızını ölçer. Kişiden idrarın hızını ölçen özel bir cihaza ya da tuvalete idrar yapması istenir.

Sistometri

Sistometrogram olarak da adlandırılan bu işlem, mesanedeki basıncı ölçmek için uygulanır. Test sırasında hastanın mesanesi bir sonda aracılığıyla steril ve ılık bir su ile yavaşça doldurulur. Dolum sırasında stres tipi idrar kaçırmayı kontrol etmek için mesane kaçağı test edilir. Bu prosedür mesanenizin boşalması için ne kadar efor gerektiğini gösteren basınç-akım çalışması ile birlikte yapılabilir.

Sisto-Üretroskopi

Sistoskopi olarak da bilinen bu test, mesanenin ve idrar yolunun incelenmesinde kullanılır. Sistoskop cihazında yer alan elastik ince boru idrar kanalının içine sokularak mesane ve idrar yolu görsel olarak incelenir, gerekirse parça alınabilir.  Kısa incelemelerde lokal anestezi, parça alma gibi işlemlerde genel anestezi altında yapılabilir.

 

İşeme sonrası rezidüel (kalan) idrar miktarının ölçümü: İdrar yapma sonrası mesanede ne kadar idrar kaldığını belirler. Eğer mesanenizi tamamen boşaltamadığınız hissini yaşıyorsanız, özellikle yaşlıysanız, daha önce mesane ameliyatı geçirdiyseniz ya da diyabet hastası iseniz, doktorunuz bu testi isteyebilir. Ölçüm için işeme sonrası ince bir tüp (sonda) idrar yolunuzdan geçirilerek mesanenize yerleştirilir. Sonda, kalan idrarı boşaltır ve miktarı ölçülür. Ya da doktorunuz ultrason ses dalgaları ile mesanenizi görüntüleyebilir.

Basınç-Akım Çalışması

Bu test mesanenin ve üretranın idrarı uygun şekilde boşaltabilmesiyle ilgili sorunları ortaya koymak için yapılır.

İdrar Günlüğü

Ne kadar su içildiği ve kaç kere idrara çıkıldığı her seferinde kaydedilir. Ayrıca gülme, ıkınma gibi idrar kaçırmanıza neden olan durumları da kaydedilir. Bu bilgiler doktorunuz için tanı ve tedavi sürecinde faydalı olacaktır.

İdrar Kaçırma

İdrar Kaçırma

Kadınlarda idrar kaçırma oranı erkeklerin iki katıdır ve özellikle yaşlılarda yaygındır. İdrar kaçırma yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değildir, ancak bazı hastalıklar, ilaç kullanımı ve yaşlanma ile ilişkili olabilir.

İdrar kaçırmanın dört farklı türü olup, belirtiler ve tedaviler bu türlere göre şekillenmektedir:

Stres tipi idrar kaçırma: Öksürme, hapşırma, egzersiz gibi karın içi basıncı arttıran hareketler esnasında istemsiz idrar kaçırmadır.

Sıkışma tipi idrar kaçırma:

Aniden gelen acil ve şiddetli tuvalete gitme ihtiyacı esnasında tuvalete yetişemeden istemsiz idrar kaçırmadır.

Karışık tip idrar kaçırma: Stres ve sıkışma tiplerinin aynı anda görülmesidir.

Taşma tipi idrar kaçırma: Mesanenin kapasitesinin dolmasına rağmen idrara sıkışıklık hissedilmemesi ve mesaneye fazla gelen idrarın sızıntı şeklinde istemsiz olarak kaçırılmasıdır.

Nedenleri

İlerleyen yaşla birlikte, idrarın sadece istendiği zamanlarda dışarıya boşaltılmasını sağlayan bir takım kasların fonksiyonlarının azalabilir ancak bu duruma eşlik eden kimi diğer nedenler de olabilmektedir. Örneğin; aşırı kilolu olmak, sigara içmek, kronik öksürük ve kabızlık, astım ile benzeri hastalıkların varlığında ve ağır işlerde çalışanlarda artan karın içi basınç idrar kaçırma açısından risk faktörüdür.

Ayrıca zor doğumlara bağlı olarak hem kaslarda yırtılma hem de sinirlerdeki hasarlar da fonksiyon bozukluklarına neden olabilir.

Diyabet hastalığı gibi hastalıklar da idrar kaçırmada etkili oluyor. Ayrıca, merkezi sinir sistemini etkileyebilecek hastalıklar (omurilik yaralanması, inme gibi) ve çevresel sinir sistemini etkileyen kimi hastalıklar (sinir yaralanmaları gibi) da idrar kaçırma nedenleri arasındadır.

Tüm bunların dışında idrar yollarında taş, idrar yolu enfeksiyonları, bazı ilaçlar, alkol tüketimi ve bu bölgede yapılan kimi ameliyatlar da idrar kaçırma nedenleri olabiliyor.

Tanı Yöntemleri

Sistometrogram olarak da adlandırılan bu işlem, mesanedeki basıncı ölçmek için uygulanır. Testte, hastanın belirli manevraları yapması istenirken, bir kateter aracılığıyla mesaneye steril su verilmesi ile gerçekleştirilir.

EMG testi, idrarı istemli olarak tutmayı sağlayan kaslarını destekleyen sinirlerin sağlam olup olmadığını ve kasların gerektiği konumda olup olmadığını belirler.

Pelvis bölgesinde bulunan organların şeklini ve yerleşimlerini görüntülemek için ses dalgalarının kullanıldığı bir radyolojik incelemedir.

Post-Void Rezidüel Çalışma

İdrar sonrası mesanede ne kadar idrar kaldığını belirler.

İdrar Tahlili

Üriner inkontinans ile benzer bulgulara sahip olabilecek idrar yolu enfeksiyonlarını elemek için kullanılır.

Gerek görüldüğü takdirde mesanenin ve mesaneyi dışarıya bağlayan tüp olarak adlandırılabilecek üretranın iç yapılarının incelenmesinde kullanılır.

Tedavi Yöntemleri

İdrar kaçırma, cerrahi veya cerrahi dışı yöntemlerle, ilaçla tedavi edilebilir. Bu rahatsızlık, bir tür fonksiyon bozukluğu olduğu için tedavisinin de iyi düzenlenmesi gerekir. İdrar kaçırmanın hangi türde olduğunun belirlenmesi, tedavi için de belirleyici olması nedeniyle oldukça önemlidir.

 

Cerrahi tedavide mesane boyunu yükselten tedaviler TOT,TVT vs. yapılabilir.

Genellikle dış genital bölge kullanılarak yapılan bu ameliyatlarda idrar boşaltım kanalının çıkışına hamak tarzında bir askı konarak, bölge desteklenir. Bu sayede hasta idrarını daha iyi tutabilir. Eğer sıkışma tarzı idrar kaçırması da varsa, buna ek olarak ilaç tedavisi de verilir.

 

Sıkışma tipinde ise kasılmaları engelleyici ilaç tedavisi verilebilmesinin yanı sıra, pelvik kasların da güçlendirilmesi tavsiye edilir. Kasları güçlendirecek kegel egzersizleri, her tip idrar kaçırmada hasta açısından fayda sağlar.

 

Bu egzersizler, aynı zamanda kadınlarda vajen dokusunu sıkılaştırırken, pelvik ve kadın genital organlarının sarkmasını engelleyerek idrarın daha iyi tutulmasına yardımcı olur.

Bazı hastalarda cerrahi ya da ilaca gerek olmadan, sadece bu kasları güçlendirici egzersizlerle de tedaviden başarılı sonuçlar alınabilir. Hastaya egzersiz esnasında kullanması gereken kaslar muayene sırasında öğretilir ve üç-altı aylık ya da bir yıllık dönemlerle takip edilir. Bu sayede hastalarda ciddi oranda iyileşme sağlanabilir.